2019.09.17  LCB藍帶廚坊貓糧 - 全新改版,營養升級
   2019.06.26  2019展昭台北寵物用品展7/5(五) - 7/8..
   2018.11.06  2018上聯台北國際寵物用品博覽會-11/16~1..
   2018.07.13  LCB藍帶廚坊WELLNESS貓糧 - 試吃文分享..
   2018.07.11  2018高雄巨蛋寵物用品暨服務展7/20 ~ 23..